Wangibhebha kamnandi umakhelwane ngomthondo omude.

Wangibhebha kamnandi umakhelwane ngomthondo omude. Ngadunusa wangibhebha kamnandi umakhelwane.

Athi melithola avele angacucuzi awujikijele phakathi umthondo. Awushaya uyobhajwa ek’juleni kwayo “Aawuu” wangibhebha kamnandi umakhelwane! Aaaaaaaah Mmmh my goood laze lamnand ipipi intathakusa! Nami ngalikhipha lonke igolo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *