A nkota ha monate ngwana lerete le monate.

14K

A nkota ha monate ngwana lerete le monate.

Ho kotwa hamonate a nkota ha monate. ke nyobilwe a nkota ha monate fela.

A nkota ha monate