OKWAMI OKWEZANDLA .


Bashaye izandla labo sisi ababakile awuze ngapha nali igolo funa ungidle mina. Naye ulele ngomhlanu kusofa uvule amathanga. Ngibambe umthondo ngiwuqondanise nembobo yegolo ushelele kamnand. Ungene enquzeni bese ngiyafenda aaaah aaaah aaaaah oookh. Omunye ususi la ngemuva uma ngiwufaka umthondo ungiphusha ezinqeni ngiyeza ungena wonke aaaaahcaaaaaa aaaaa oooooh!

Ngifenda ngilekelelwa nayilo ongisha ngemuva.
Ooooh oooh awuh jooooh kumnandi mmmh mmmh mmmh aaaah! Ngiyachama ngiyachama mmmmh! Achame ngumiqhubeke nami ngifende ngamandla. Ngiyezwa sengizochama argggghhhh joh. Ngidedela amasperm mmmh aze ashisa kamnand amasperms.

Basho bonke awuze ubhebhe mina manje ngifuna ungichamele ngizwe amasperm. Bese ayazikhalela lor wesi4 imina obekade engakobhejwa woza ngikunike ngemuva babah eguqa phansi elala phansi ngesifuba inquza yonke isala ngemuva. Ngilishayise indlwabu ipipi ngifun livuke ngiyabona ngiphakathi kokufa nokuphila lar. Banginike amanye amaphilisi awuphelanga u10minute labe selivukile.

Bese ngashon phansi nami ngabamba izinqa ngazidonsela kumina umthondo wazingenela wona enquzeni ooooooh oooooh mmmmmh wamnand umthondo fenda bhuti ngifende nami ooookh oooooh oooh aaaah mmmh yes fuck joh aaah mmmh aaaaah mmmmh ngifenda ngisheshisa nami mmmmmh mmmmh mmmh aaaaaaaah aaaah jooooh aaaah
Ngizwe ngizochama manje lar ngingabi nandaba ngiqhubeke

ngifende ngisheshise aaaaaaah aaaah oooooh mmmmh mmmh ooooh fuck fuck oooh ngifende arghhhh ngidedele amasperm okungixakayo alisawi ngibone ilamaphilisi ngiqhubeke ngifende aze achame naye.
Woza ngapha bhuti uzosibhebha size sanele esho losisi egcoba okuthile egquzenu yakhe.